ร่วมสะสมคะแนนเพื่อบินลัดฟ้าท่องเที่ยวฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ กับ L&G

disney-banner

รางวัลท่องเที่ยวประจำปี สำหรับตัวแทนจำหน่าย L&G Skincare ทุกท่าน
ร่วมสะสมคะแนนเพื่อบินลัดฟ้าท่องเที่ยวฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ ปี 2559 รวม 3 วัน 2 คืน

เงื่อนไข

  1. สะสมคะแนน โดยการคำนวนคะแนนดังต่อไปนี้
    Abalone = 1 คะแนน / Mask = 1 คะแนน / Sunscreen = 0.5 คะแนน
  2. สินค้าโปรโมชั่น, สินค้าแลกซื้อ และชุด Starter Kit ไม่ร่วมรายการ
  3. ตัวแทนจำหน่าย สะสมคะแนนครบ 200 คะแนนจะได้รับ 1 ที่นั่ง
  4. เริ่มสะสมคะแนนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559